Surprise Me!

Ministè edikasyon nasyonal nan kad yon atelye ant diferan sektè

2019-07-11 0 Dailymotion

Ministè edikasyon nasyonal nan kad yon atelye ant diferan sektè kap travay nan domèm edikasyon an Ayiti lanse ofisyèlman Gwoup travay operasyonèl pou amelyore sistèm edikatif la.