Surprise Me!

Seyans travay IDEA Iternational ak plizyè Jounalis sou amandman konstitisyon an.

2019-07-11 0 Dailymotion

Seyans travay IDEA Iternational ak plizyè Jounalis sou amandman konstitisyon an nan sa ki gen pou we ak aplikasyon kota 30% fanm nan administrasyon leta a