Surprise Me!

Responsab AGERCA yo prezante bilan aktivite yo reyalize nan kad lit kont COVID-19 la.

2021-02-27 2 Dailymotion

20210226 Responsab alyans pou jesyon risk ak kontinwite aktivite yo (AGERCA) prezante bilan aktivite yo reyalize nan kad lit kont COVID-19 la nan 10 depatman peyi a.