Surprise Me!

Ministè sante piblik òganize yon rankont pou planifye entèvansyon nan peryòd sezon siklonik lan.

2022-06-02 0 Dailymotion

20220601 Inite nasyonal kap jere ijans nan ministè sante piblik ak popilasyon òganize yon rankont ak plizyè reprezantan direksyon nan enstitisyon an, patnè entènasyonal pou planifye entèvansyon nan peryòd sezon siklonik lan.